2392071243 & 2375081326 Νέο Ρύσιο, Θεσσαλονίκη & Νικητή , Χαλκιδικής infosioutis@gmail.com

Νέο Ρύσιο Τ.Θ.: 386, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.: 57001

Τηλέφωνο: 2392071243

Κινητό: 6971843026, 6970915467

Φαξ: 2392071243

E-mail: infosioutis@gmail.com

Κατηγορία: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Επισκεψιμότητα: 68646

Νικητή , Χαλκιδικής
63088 /

Τηλέφωνο: 2375081326